Lưu trữ cho từ khóa: lưỡng cư

Những hình ảnh dễ thương của ếch và rắn

Thường thì chúng ta biết ếch là một loại động vật sống lưỡng cư đặc biệt là một món ăn ngon của rắn nhưng trong bức ảnh này ta thấy những hình ảnh thân thiết của ếch và rắn quấn … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Thiên Nhiên | Thẻ , , , | Để lại phản hồi